Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

รมต.วท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการแมลงวันผลไม้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้าง ด้วยแมลงที่เป็นหมัน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ สทน.ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมี ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน.ให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.สุวิทย์ และคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ร่วมฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ การจัดการแมลงวันผลไม้ จาก สทน. และเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมปล่อยแมลงวันที่เป็นหมันออกสู่ธรรมชาติ

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ กระบวนการการทำงานเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมประชารัฐ สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการสร้างความยั่งยืน ตลอดจนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างดี จึงมีข้อสั่งการให้ สทน.เสนอโครงการการดำเนินการจัดการแมลงวันผลไม้ โดยใช้ ต.ตรอกนอง เป็นต้นแบบบในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยต่อไป

 

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/thai.nuclear/posts/10156355963569734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.