สทน. จัดงานแถลงข่าวและเสวนาโครงการนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา

สทน. จัดงานแถลงข่าวและเสวนาโครงการนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมาอย่างถูกวิธี ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้หันมาใช้พลังงานฟิวชันเป็นเทคโนโลยีทางเลือก ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันสู่ไทยแลนด์ 4.0” และ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ขึ้นกล่าวในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันของประเทศไทย”

ภายในงานยังมีการเสวนาใน หัวข้อเรื่อง "นิวเคลียร์ฟิวชัน : นวัตกรรมพลังงานเพื่อมนุษยชาติ" (Fusion Energy : Innovative Energy for Human) จากผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวชันระดับโลก โดย Dr.YasuhikoTakeiri, Director General of National of Fusion Science ประเทศญี่ปุ่น, Dr.Yuntao Song, Deputy Director of Institute of Plasma Physics ประเทศจีน, Dr.Tuong Hoang, Advisor of Director of Institute for Magnetic Fusion Research ประเทศฝรั่งเศสและ Dr.Jean Jacquinot, Advisory committee of ITER (โครงการ ITER หรือ International Thermonuclear Experimental Reactor

โครงการนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถผลักดันประเทศไทยให้นำไปสู่ความทันสมัยในด้านต่างๆ และยังยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเปลี่ยนที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระดับความเป็นสากล

 

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/thai.nuclear/posts/10156339363239734