Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.ต้อนรับพ่อเมืองนครนายกคนใหม่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผสทน.วิชาการ ให้การต้อนรับ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีนายอำเภอองครักษ์ และข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสทน. เข้าต้อนรับอย่างอบอุ่น โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ทำการหารือ การนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เผยแพรและให้ความช่วยเหลือสู่ประชาชนในจังหวัดนครนายกอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสั,พันธ์ที่ดีต่อชุมชน และให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.