Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.และบริษัท มิตรผล ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ให้ความสนใจ การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามาช่วย ซึ่งความร่วมมือนี้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ให้ความสนใจเรื่องของ การทำหมันแมลงวันผลไม้ การบำรงพืชด้วย ไคโตซาน และการทำพอลิเมอร์อุ้มน้ำจากมันสำปะหลัง สำหรับความร่วมมือนี้ อาจจะเป็นช่องทางใหม่ในการพัฒนางานวิจัยต่าง ๆ ที่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กับ สทน.มีร่วมกันในอนาคต ในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มี เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10155856518059734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.