Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สทน.และม.ธรรมศาสตร์ได้บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองทางรังสีระหว่างศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยที่ ศูนย์สัตว์ทดลอง และ สทน.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองทางรังสี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากสารไอโซโทปรังสีในระดับงานวิจัยก่อนคลินิกซึ่งมีการใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านการค้นคว้าและพัฒนายา ความมุ่งหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของความร่วมมือ ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในกระบวนการใช้ประโยชน์จากสารไอโซโทปรังสี ในระดับงานวิจัยก่อนคลินิกซึ่งมีการใช้สัตว์ทดลอง กล่าวคือ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา กระบวนการใช้ประโยชน์จากสารไอโซโทปรังสีในระดับงานวิจัยก่อนคลินิกซึ่งมีการใช้สัตว์ทดลอง เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

 

https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10155703429099734 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.