Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สัมมนาเพื่อการสร้างเครือข่าย ประจำปี 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฉายรังสี จัดสัมมนาพบผู้ใช้บริการฉายรังสีเพื่อสร้างเครือข่ายเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และประโยชน์ของการฉายรังสีแกมมาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในการขอรับบริการฉายรังสีแกมมา รวมถึงรับทราบขอบข่ายของการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์ฉายรังสี และมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการนำสินค้ามาฉายรังสี นอกจากนี้ยังแนะนำการให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ของศูนย์ฉายรังสี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนรับปัญหาในการขอรับบริการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงประสทิธิภาพการทำงานของศูนย์ฉายรังสี และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมบางกอกชฎา รัชดา กรุงเทพ

 

อ่านเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/pg/thai.nuclear/photos/?tab=album&album_id=10155246971719734

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.