ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของสทน.ครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037029369)

เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของสทน.ครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64037029369)