Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี Strontium-90 (Sr-90) ในตัวอย่างสินค้า

 

บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี Strontium-90 (Sr-90)  ในตัวอย่างสินค้า

 

          เนื่องจากมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณกัมมันตภาพรังสีมาตรฐาน Sr-90 ในกลุ่มสินค้าส่งออกประเภทสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย และยูเรเซีย ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมีการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี Strontium – 90 (Sr-90) และออกใบรายงานปริมาณกัมมันตภาพรังสี ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จต้องะส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย และยูเรเซีย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บริษัทผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งของประเทศไทย  ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย และยูเรเซียได้ตามปกติ และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกของประเทศไทยไม่ผ่านข้อกำหนดดังกล่าว

  

ชนิดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย และยูเรเซีย

ที่ต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสี  Sr-90

 

1. ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปอเปี๊ยะกุ้ง ปูอัด 7. หอยรมควันบรรจุกระป๋อง
2. กุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง 8. ปลาหมึกบรรจุกระป๋อง
3. อาหารทะเลรวม (Seafood Mixed) 9. ปลาหมึกสด
4. หอยแช่เย็น/แช่แข็ง 10. ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง
5. ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในน้ำมัน/น้ำเกลือ 11. ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน
6. ผลิตภัณฑ์ Surimi 12. น้ำปลา

 

ค่าบริการวิเคราะห์ :  8,025.00 บาทต่อตัวอย่าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 30 วันทำการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบคำขอรับบริการ Sr-90

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Word <<

 

 

 

ใบรายงานผล Sr-90

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.