งานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)

 

บริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)

           ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้บริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL)  ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์อาหารประเภท เครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องปรุงรส อาหารแห้ง หรือส่วนประกอบของอาหารจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมีลักษณะแห้ง  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเอกชน นักศึกษา และหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการทราบว่าอาหารผ่านการฉายรังสีมาแล้วหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า งานวิจัย และอื่นๆ

 

ปริมาณตัวอย่างที่นำส่ง: ขั้นต่ำ 50 กรัม (หรือมากกว่า) ต่อ 1 ตัวอย่าง

ค่าบริการวิเคราะห์: ตัวอย่างละ 400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

จำนวนตัวอย่างที่ส่ง : ครั้งละไม่เกิน 10 ตัวอย่าง

ระยะเวลาดำเนินการ: 10 วันทำการ 

รายละเอียดการขอรับบริการ ดูได้จากแบบฟอร์ม

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. คู่มือการนำส่งตัวอย่างสำหรับงานบริการตรวจพิสูจน์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิค photostimulated luminescence (PSL) (SD-RDD-27)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

2. แบบคำขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง / TEST APPLICATION  (FM-RDD-50)

ไฟล์เป็น excel  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

ไฟล์เป็น pdf     >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

3. Photo-stimulated luminescence (PSL) Analysis Report (FM-RDD-51)  >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

4. แผนที่จุดรับบริการ

            4.1. แผนที่ new สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  >>> คลิกที่นี่ <<<

    4.2. แผนที่ new  สาขาย่อยบางเขน One-Stop Service   >>> คลิกที่นี่ <<<

   16 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

    www.tint.or.th    Call Center 02-4019885

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ โทร. 02-401-9889 ต่อ 1802

หรือกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ โทร. 02-401-9889 ต่อ 5933