งานบริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่าง

 

บริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่าง

 

          ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเปิดให้บริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่างดิน หิน และ แร่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเอกชน นักศึกษา และหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการทราบปริมาณความชื้นในตัวอย่างดิน หิน แร่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า งานวิจัย และอื่นๆ 

 

 

 

ปริมาณตัวอย่างที่นำส่ง : ขั้นต่ำ 100 กรัม

ค่าบริการวิเคราะห์ : ตัวอย่างแรก 500 บาท ตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างละ 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบคำขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง   >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

 

ใบรายงานผล