Get Adobe Flash player

งานบริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่าง

 

บริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่าง

 

          ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเปิดให้บริการวิเคราะห์ประมาณความชื้นในตัวอย่างดิน หิน และ แร่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเอกชน นักศึกษา และหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการทราบปริมาณความชื้นในตัวอย่างดิน หิน แร่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า งานวิจัย และอื่นๆ 

 

 

 

ปริมาณตัวอย่างที่นำส่ง : ขั้นต่ำ 100 กรัม

ค่าบริการวิเคราะห์ : ตัวอย่างแรก 500 บาท ตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างละ 300 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบคำขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง   >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ <<<

 

ใบรายงานผล

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.