Get Adobe Flash player

งานบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นกลาง ISO 17025

- ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ ISO17025

ประกาศ  แจ้งการปรับอัตราค่าบริการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในน้ำ 

 

33333

Downlond แบบขอรับบริการวิเคระห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ Rev. No.15 EFF.Date 12/09/2562

- แบบขอรับบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ(EXCEL)

- แบบขอรับบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีในน้ำ(PDF)

  

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี  โทร 02-401-9889 ต่อ 5901 หรือ 5941

 

เพื่อให้การทำงานของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสีจึงต้องขอให้ผู้ใช้บริการรบกวนช่วยทำแบบสอบถามความพึงพอใจงานบริการวิเคราะห์ค่ากัมมันตรังสีน้ำตามลิ้งค์ด้านล่าง  

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

https://survey.tint.or.th/index.php/634918/lang-th

 

 

                        หรือ

Survey62 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.