Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

ตามปกติในกิจกรรมต่าง ๆ ต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจคุณภาพของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบคิวเพื่อการซ่อมบำรุงประจำการตรวจสอบนั้นสามารถฟันหลายวิธีทั้งที่ต้องทำลายและไม่ต้องทำลายชิ้นงานที่นำมาตรวจการ ตรวจสอบโดยวิธีการไม่ทำลายเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเพราะไม่ทำให้ชิ้นงานที่นำมาทดสอบความซึ่งมีหลายวิธีเช่น

 1. การตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection)
 2. การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงระดับสูง (Ultrasonic Testing)
 3. การตรวจสอบด้วยโปรแกรม (การฝึกเทคนิค)
 4. การตรวจสอบด้วยท่อม (Penetrant Testing)
 5. การตรวจสอบด้วยกระแสวน (การตรวจสอบวนวน)

          คาถามาใช้เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบโดยไม่เรียกร้องว่าการถ่ายภาพด้วยรังสี (การถ่ายภาพรังสี) "การถ่ายภาพด้วยรังสีใช้ร่วมกับการฉายรังสีเอกซ์ทางการแพทย์นั่นคือฉายผ่านหรือเทคโนโลยีแล้วสาย ลงบนแผ่นเส้นทางไปตรวจผลที่ไซ้มีความรุนแรงมากจะผ่านไปยังได้น้อยเมื่อก่อนนำไปล้างจะได้ออกมาเป็นสีจางหรือสีขาวในทางกลับกันล้มที่ผ่านได้มากเช่นรูต่างจะฐานบนหลัก เป็นสีขาวหรือดำ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. ขั้นตอนและขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์
 2. ติดคู่กับชิ้นงาน
 3. ภาพด้วยการตรวจทางธรรมหรือม้าเอ็กซ์
 4. ล้างสมุนไพรและผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ค่าอัตราบริการ

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาวิชาการ)

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-579-0743, 02-4019-889 ต่อ 5801

บิล: 02-579-0220

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.