Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

ตามปกติในกิจกรรมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน วัสดุผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบโครงสร้างเพื่อการซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ การตรวจสอบนั้นสามารถทำได้หลายวิธีทั้งที่ต้องทำลาย และไม่ต้องทำลายชิ้นงานที่นำมา ทดสอบ การตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเพราะไม่ทำ ให้ชิ้นงานที่นำมาทดสอบ เกิดความเสียหาย ซึ่งมีหลายวิธีเช่น

 1. การตรวจสอบด้วยตา (Visual Inspection)
 2. การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing)
 3. การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing)
 4. การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing)
 5. การตรวจสอบด้วยกระแสวน (Eddy Current Testing)

          การนำรังสีมาใช้เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลายเรียกว่า "การถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiography)" การถ่ายภาพด้วยรังสีใช้หลักการเดียวกับการฉายรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์ นั่นคือ ฉายรังสีผ่านตัวกลางหรือผลิตภัณฑ์แล้วกระทบลงบนแผ่นฟิล์ม ไปวิเคราะห์ผล บริเวณที่ตัวกลางมีความหนาแน่นมาก รังสีจะผ่านไปยังฟิล์มได้น้อย เมื่อนำฟิล์ม ไปล้างจะได้ออกมาเป็นสีจาง หรือสีขาว ในทางกลับกัน บริเวณที่รังสีทะลุผ่าน ได้มาก เช่น รูรั่วต่าง ๆ จะปรากฎบนฟิล์มเป็นสีเข้มหรือดำ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. วางแผนและเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์
 2. ติดฟิล์มกับชิ้นงาน
 3. ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ์
 4. ล้างฟิล์ม และประเมินผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อัตราค่าบริการ

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 16 ถนน วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-579-0743, 02-4019-889 ต่อ 5801

โทรสาร : 02-579-0220

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.