Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุ

งานบริการตรวจและออกใบรับรองความปลอดภัยทางรังสีของหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีและอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม

          การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องมีมาตรการป้องกัน อันตรายจากรังสี เช่น มาตรฐานของภาขนะหีบห่อที่ใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับการขนส่ง เพื่อให้มีความมั่นใจด้าน ความปลอดภัยทางรังสี ก่อนจะเคลื่อนย้าย วัสดุกัมมันตรังสี จะต้องดำเนินการ ตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสี และติดเครื่องหมายกำกับการขนส่งทางรังสี เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศและสากล นอกจากนี้การให้บริการตรวจรับรองความปลอดภัยทางรังสีและติดเครื่องหมาย กำกับการขนส่งทางรังสี ศูนย์บริการฯ ยังให้บริการตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็น ไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและความปลอดภัยของอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบคำขอรับบริการตรวจสอบหีบห่อ/อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
 2. นำส่งหีบห่อ / อุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด ส่งตรวจ
 3. ชำระค่าบริการ
 4. รับผลการตรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับงานบริการตรวจสอบหีบห่อ

สำหรับงานบริการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี

อัตราค่าบริการ

การตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี และออกหนังสือแจ้งผลการตรวจวัดรังสี

2,000

บาท/ชิ้น

การตรวจสภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสภาพอุปกรณ์

2,000

บาท/ชุด

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ติดต่อ

งานบริการตรวจวัดรังสีหีบห่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 1910

ส่งตรวจที่ อาคาร 24 ชั้น 1 สทน. องครักษ์

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.