Get Adobe Flash player

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี สินค้าส่งออก/นำเข้า

          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติมีหน่วยงานที่ให้บริการการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออกหรือสินค้านำเข้า โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สินค้าและออกใบรับรองปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าประเภทอาหารและผลิตผลทางการเกษตร และอื่น ๆ ที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการสนับสนุนสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้าส่งออก

งานบริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีสินค้านำเข้า

  

อัตราค่าบริการ การวัดรังสีตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือตัวอย่างสินค้าส่งออก

และออกหนังสือแจ้งผลการตรวจวัดรังสีส่งออก /ภายในประเทศ/ตัวอย่างอื่นๆ

รายการ ราคา VAT(%) ราคารวมVAT หน่วย
การวัดรังสีในตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือส่งออก และ ออกหนังสือรับรอง (รังสีบีตา) 1,500 105 1,605 บาท/ตัวอย่าง
การวัดรังสีในตัวอย่างสินค้านำเข้าหรือส่งออก /ภายในประเทศ/ตัวอย่างอื่นๆ และ ออกหนังสือรับรอง (รังสีแกมมา) 1,500 105 1,605 บาท/ตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในสินค้าตัวอย่าง 7,476.64 523.36 8,000 บาท/ตัวอย่าง
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ เนื่องจากต้องการเพิ่มเติม หรือใบแทนฉบับที่สูญหาย 200 14 214 บาท/ฉบับ
กรณีขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 200 14 214 บาท/ฉบับ

ทั้งนี้ อ้างถึงประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 3/2560 เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 ให้มีผลบังคับวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  >> คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศฯ <<

 

สถานที่ติดต่อ

งานบริการวัดรังสีในตัวอย่างสินค้าส่งออก/นำเข้า

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

โทรศัพท์ : 02-4019-889 ต่อ 1142, 037-392-907 , 037-392-901 - 6 ต่อ 1815

โทรสาร : 037-392-907

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.