Get Adobe Flash player

ค่าบริการฉายรังสี

ตารางค่าบริการฉายรังสีอัญมณี

ชนิดของอัญมณี

ชนิดของรังสี

ปริมาณรังสี
(kGy)

ค่าบริการต่อกิโลกรัม (บาท)

1 กก. แรก

นน.ที่เกิน 1 กก.

โทแพซ (Topaz)

นิวตรอน (Neutron)

-

50,000

40,000

ควอตซ์, ทัวร์มาลีน,โทแพซ(Quartz, Tourmaline , Topaz)

แกมมา (Gamma)

0 - 150
> 150

1,200
100บาท/10 kGy

1,000
80บาท/10 kGy

โทแพซ หรือ อัญมณีอื่น ๆ (Topaz or other Gemstone)

อิเล็กตรอน (Electron)

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

>60,000

1 บาท / กะรัต

2 บาท / กะรัต

3 บาท / กะรัต

4 บาท / กะรัต

5 บาท / กะรัต

6 บาท / กะรัต

10,000 kGy ละ 1 บาท / กะรัต

 
 
หมายเหตุ :
 1. อัตราขั้นต่ำ 1 กก. น้ำหนักที่เกิน1 กก. คิดราคาตามน้ำหนักจริง
 2. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการ ต้องการฉายรังสีอัญมณี 10 กิโลกรัมอัตราค่าบริการ สามารถปรับลดได้ ตามความเหมาะสม

ชื่อบริการ

น้ำหนัก (กะรัต)

ค่าบริการ (บาท)

บริการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

1-25

26-50

>50

500

400

10 บาท / กะรัต

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.