Get Adobe Flash player

งานบริการฉายรังสีอัญมณี

CaptureGam

อัญมณีฉายรังสี โดยศูนย์ฉายรังสี

ศูนย์ฉายรังสีเปิดให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีแกมมา อิเล็กตรอน นิวตรอน และให้บริการฉายรังสีพร้อมออกหนังสือรับรองการฉายรังสี แก่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำมาทำการทดลองฉายรังสีแกมมา หรือ อิเล็กตรอน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ รวมถึงการบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลูกค้านำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ ณ  ศูนย์ฉายรังสี
 2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ณ ห้องรับรองลูกค้า กับเจ้าหน้าที่หรือ >>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ นับจำนวน/ชั่งน้ำหนัก ลงรายละเอียดในใบขอรับบริการ
 4. เจ้าหน้าที่ประมาณการค่าบริการ และแจ้งกำหนดรับคืนผลิตภัณฑ์
 5. ลูกค้านำเอกสารสำเนาใบขอรับบริการติดต่อขอรับคืนผลิตภัณฑ์ พร้อมชำระค่าบริการ และรับผลิตภัณฑ์คืน

งานบริการอื่นๆ

 1. งานบริการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น กระโหลกเทียม กระดูกเทียม เป็นต้น
 2. งานบริการฉายรังสีเพื่องานวิจัย และการทดลอง
 3. งานบริการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี

งานบริการฉายรังสี


 

unnamed

งานบริการฉาย

รังสีนิวตรอน (Neutron)

Picture1

งานบริการฉาย

     รังสีแกมมา (Gamma)

S 5292038

งานบริการฉาย

รังสีอิเล็กตรอน (Electron)

 

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-401-9889 เบอร์ต่อ 5923 และ 3003 หรือ www.facebook.com/GemsIrradiationCenter/

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.