Get Adobe Flash player

งานบริการฉายรังสีนิวตรอน (Neutron)

งานบริการฉายรังสีนิวตรอน (Neutron)

fggs

 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย -1 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร และการศึกษาวิจัย เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย TRIGA Mark III ผลิตโดยบริษัท General Atomics (GA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการฉายรังสีนิวตรอน (Neutron)

การฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีนิวตรอน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์กับธาตุต่างๆ ในอัญมณี ซึ่งจะแตกต่างไปตามชนิดของอัญมณี จึงต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ไอโซโทปรังสีสลายกัมมันตภาพสีจนมีระบบรังสีที่ปลอดภัยโดยใช้มาตราฐานสากล คือ ความแรงรังสีต้องไม่เกิน 2 นาโนคูรี/กรัม

 

▼ อัตราค่าบริการฉายรังสีนิวตรอน (Neutron)

>>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


▼ ตัวอย่างการบริการฉายรังสีนิวตรอน (Neutron)

n

 

 

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.