โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและ International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) (Thai – ITER HRD Program)

 

 ITER creat 1

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร "โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ Superconducting magnet and cryogenic system."

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร "เข้าร่วมการอบรม 11th ITER International School 2020."

 

 *** รายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร ***

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด