Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

น้อง ๆ โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลกเยี่ยมชม สทน.องครักษ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ ห้องปฏิบัติการการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง และศูนย์ฉายรังสีอัญมณี ของสทน. สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.