Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.จัดกิจกรรม "น้อง ๆ ท่องโลกนิวเคลียร์"

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากสทน.มีภาระกิจประการหนึ่งคือการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ให้กลุ่มเป้าที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้มากขึ้น สทน.องครักษ์สำนักงานใหญ่ จึงจัดกิจกรรม "น้อง ๆ ท่องโลกนิวเคลียร์" ขึ้นในช่วงวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยนำน้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ และให้ประชาชนทัวไปได้ทราบว่า สทน.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

fackbook >>> https://is.gd/MENFsM

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.