Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติในนาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ (บริการ) ร่วมเป็นประธานในพิธี และเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติ ร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา” โดยพระมหาโสภณ สุธีโร วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ สทน.เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว กิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ และปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.