Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน. ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการกับสถาบันวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้

สทน. ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการกับสถาบันวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ เพื่อร่วมวิจัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และพัฒนาบุคลากร

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานกรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ ระหว่าง ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และ ดร.คิม ยังคิ (Dr. Young-Ki Kim) รองผู้อำนวยการใหญ่ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีใต้ หรือ KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute)
ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สทน . ได้เปิดเผยถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า สทน.มีความร่วมมือกับ KAERI มายาวนานกว่า 10 ปี การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นฉบับที่ 3 จากการลงนาม 2 ครั้งที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สทน.ได้รับความร่วมมือ และการอนุเคราะห์จาก KAERI ในการร่วมพัฒนาแผงควบคุมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของ สทน.ซึ่งเป็นเครื่องเก่าอายุราว 57 ปี สทน.มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผงควบคุมให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่ง KAERI ช่วยส่งทีมงานมาร่วมปฏิบัติการพร้อมกับวิศวกรของ สทน. ตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลากรของ สทน.อย่างต่อเนื่อง และ KAERI เองมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่ชื่อว่า HANARO กำลังขนาด 30 เมกกะวัตต์ ซึ่งถือว่า KAERI มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นลำดับต้นๆของโลก
สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ ได้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือไป 11 ด้าน ประกอบด้วย
1.การออกแบบ ก่อสร้าง การเดินเครื่องอย่างปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
2.การผลิตและการใช้ประโยชน์จากรังสีและไอโซโทปรังสี
3.การปลดระวางและเทคโนโลยีด้านการปลดระวางเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
4.การพัฒนาบุคลากร
5.วิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับระบบพลังงานนิวเคลียร์รุ่นต่อไป
6.การพัฒนาเครื่องมือมือทางด้านรังสี
7.เทคโนโลยีไซโคลตรอน
8.เทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง
9.การพัฒนาประสิทธิภาพการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
10.เทคโนโลยีการประเมินความปลอดภัยรังสีในสิ่งแวดล้อม
11.ขอบข่ายความร่วมมืออื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

หลังจากการลงนามในครั้งนี้ ดร.คิม ยังคิ (Dr. Young-Ki Kim) รองผู้อำนวยการใหญ่ KAERI ได้เยี่ยมชมงานเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของ สทน.และ เครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่สำหรับการฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตรที่เพิ่งติดตั้งแล้วเสร็จของสทน. ที่ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.