Get Adobe Flash player
×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

สทน.จับมือกับกฟผ.ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มอบเครื่องวัดรังสีเป็นสื่อการสอนของโรงเรียน ครั้งที่ 4 จ.ตราด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 กฟผ.และสทน. ร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับครู-อาจารย์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ กฟผ. เป็นประธานในการมอบเครื่องวัดรังสีในครั้งนี้ กฟผ.ดำริโครงการมอบเครื่องวัดรังสีให้กับคุณครูในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และร่วมมือกับสทน.ในการผลิตเครื่องวัดรังสีขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งอบรม ให้ความรู้กับอาจารย์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และอบรมการใช้เครื่องวัดรังสี เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ มอบเครื่องวัดรังสีให้โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ จ.ตราด

ดาวโหลดคู่มือครู >>> https://drive.google.com/open?id=1JZDjT1Q2K9qvRkDirgLEMPTRVRaZSOdO

ดาวโหลดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=18fbhKKdDiWE-GXpuCe_Cx3SIsQV4PFv2

ดาวโหลดการป้องกันอันตรายจากรังสี >>> https://drive.google.com/open?id=1Fizadl-DGaVtasegkteNwd6WLezTAG1U

ดาวโหลดภาพมอบเครื่องวัดรังสี จ.ตราด (อัพเดท 28 มี.ค.2562) >>> https://drive.google.com/open?id=1LdNR82S3pmubOCUG3D2YapWjDFl0e1xR

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.