Get Adobe Flash player

เยี่ยมชม สทน.

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชมงาน

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมงาน

 1. สถาบันฯ เปิดให้บริการเยี่ยมชมงานได้ในวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ
 2. ช่วงเช้า    เวลา   8.30  - 12.00 น.    (ควรมาถึงก่อนเวลา)
 3. ช่วงบ่าย   เวลา  13.00 - 16.30 น.    (ควรมาถึงก่อนเวลา)
 4. ในการขอเข้าเยี่ยมชมงาน โปรดติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อจองเวลาเข้าชมโดยโทรศัพท์จองวัน/เวลา มายังฝ่ายสื่อสารองค์การที่หมายเลข : 0 -2401-9889 ต่อ 1102 หรือโทรสาร : 0 3739 2930
 5. กรุณากรอก “แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” (FM–CC-04)

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       

หรือทำหนังสือที่เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อหน่วยงานที่จะขอเข้าเยี่ยมชมงาน ตำแหน่ง พร้อมจำนวนและผู้ติดตามทั้งหมดและที่สำคัญ แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน

- ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชม

- กำหนดการเยี่ยมชม ระยะเวลา และเวลาที่ชัดเจนที่จะเข้าเยี่ยมชม

- รายละเอียดอื่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเยี่ยมชม

กรุณาส่งแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์โดยระบุ ดังนี้

 

                                        เรียน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

                                        ส่งทางไปรษณีย์ถึง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                                        9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

 

ส่งสำเนาการขอเข้าเยี่ยมชมส่งมายังฝ่ายสื่อสารองค์การ โทร/ โทรสาร 0 3739 2930

 1. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เยี่ยมชมโปรดติดต่อมายังฝ่ายสื่อสารองค์การ ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 7 วัน (ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิมและกรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที

 

หน่วยงานของสถาบันฯ ที่ให้บริการเยี่ยมชมงาน 

 สำนักงานใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9/9 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี 

สำนักงานสาขา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

ศูนย์ไอโซโทปรังสี

ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี 

สำนักงานสาขา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศูนย์ฉายรังสี

 

ประกาศเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม ขอเยี่ยมชม FM-CC-04

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

ปฏิทินเยี่ยมชม

September 2021
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.