รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีย้อนหลัง

 

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556