ปีงบประมาณ 2563

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 990 รายการ