ปีงบประมาณ 2563

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว