ปีงบประมาณ 2563

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 724 รายการ