ราคากลางปีย้อนหลัง

จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 9 เครื่อง