ปีงบประมาณ 2562

จ้างเหมาทำความสะอาด สทน.จตุจักร จำนวน 1 งาน