ปีงบประมาณ 2562

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ และ เครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 โครงการ