ปีงบประมาณ 2559

จ้างทำชุดปรับตำแหน่งตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานถ่ายภาพด้วยรังสี พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด