Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีย้อนหลัง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  •   หลักสูตรฝึกอบรม
  •   ความร่วมมือ
  •   สื่อเผยแพร่
    • สื่อภาพและเสียง
    •   หนังสือส่งเสริมความรู้
    • รายงานประจำปี
    • TINT MAGAZINE
  •   ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
  •   สมัครงาน
  •   เยี่ยมชม สทน.
  •   สำหรับเจ้าหน้าที่
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
  • Eservice
  • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.