Get Adobe Flash player

ปีงบประมาณ 2563

ร่าง TOR ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จ้างก่อสร้างหอพักอาศัย สทน.องครักษ์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 /10/2562 สิ้นสุด 28/10/2562

ร่างประกาศ

 

 

ร่างเอกสาร

 

ร่างTOR1

 

 

ร่างTOR2

 

 

ร่าง TOR3

 

ร่างTOR4

 

ร่างTOR5

 

ร่างTOR6

 

ร่างTOR7

 

ร่างTOR8

 

ร่างTOR9

 

ร่างTOR10

 

ร่างTOR11

 

ร่างTOR12

 

ร่างTOR13

 

ร่างTOR14

 

ร่างTOR15

 

ร่างTOR16

 

ร่างTOR17

 

ร่างTOR18

 

ร่างTOR19

 

ร่างTOR20

 

 

 

 

 

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.