ปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักอาศัย สทน.องครักษ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)