ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเลขที่ 51/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักอาศัย สทน.องครักษ์ จำนวน ๑ โครงการ