ปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง