ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง - 70 องศา จำนวน 1 เครื่อง