ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ เดือน (นางสาวพลอย อัศวจำรูญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง