ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563จำนวน 11 เดือน (นางสาวสายชล อินทรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง