ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 0 2401 9889

โทรสาร 037 392 913

Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5990

 

ดาวน์โหลดแผนที่


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานสาขา จตุจักร กรุงเทพฯ

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร . 0 2401 9889

โทรสาร 02 579 0220

Call Centerโทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995

สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง เช่น สาย 29, ปอ.29, ปอ.510, ปอ.555,รถตู้ เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดแผนที่


 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานสาขา คลองห้า ปทุมธานี

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  0 2401 9889

โทรสาร 0 2577 1945 

Call Centerโทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5990

 

ดาวน์โหลดแผนที่