Get Adobe Flash player

เครื่องฉายรังสีแกมมา

เครื่องฉายรังสีแกมมา

          ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องฉายรังสีแกมมา จำนวน 2 เครื่องด้วยกัน  ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันไป ได้แก่

 

เครื่องฉายรังสีแกมมา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของศูนย์ฉายรังสี

          ตั้งอยู่ในเทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี  โดยศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสีด้วยรังสีแกมมาให้แก่บุคคลทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาฉายรังสีนั้นมีหลากหลายชนิด เช่น อาหารสัตว์ สมุนไพร ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา หลอดยา จุกยางฉีดยา เป็นต้น

  โรงงานฉายรังสีแกมมา มีการออกแบบที่ได้มาตรฐานปัจจุบันศูนย์ฉายรังสีใช้เครื่องฉายรังสีแบบ Carrier type รุ่น JS 8900 IR-155 ออกแบบโดยบริษัท Nordion International Inc. จากประเทศแคนาดา ตู้ที่ใช้บรรจุสินเค้าเพื่อนำเข้าไปฉายรังสีนั้นมีแบ่งเป็น 2  ส่วน (compartment) คือ บนและล่าง  โดยแต่ละ compartment มีขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร

     

หากท่านสนใจขอใช้บริการฉายรังสี สามารถขอข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฉายรังสี           ( แผนที่ )

37 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์  (02)-4019889

ฝ่ายบริหาร                                        ต่อ 6101 - 6105

ฝ่ายพัฒนาเทคนิคและผลิตภัณฑ์               ต่อ 6300 - 6302

ฝ่ายฉายรังสี (โรงงานฉายรังสี)                  ต่อ 6200 - 6202

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ                              ต่อ 6203 - 6204

โทรสาร.(02) 5771945 , (02) 5774809

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เครื่องฉายรังสีแกมมาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของศูนย์ฉายรังสีอัญมณี

          ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์

         

ตัวเครื่องฉายรังสีแกมมา ใช้ต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 จำนวนทั้งหมด 6 แท่ง ซึ่งแต่ละแท่งมีความแรงประมาณ 12,000 คูรี ความแรงรังสีรวมทั้งหมด 70,500 คูรี ปัจจจุบันความแรงรังสีลดลงเหลือ 49,374 คูรี  ผลิตโดยบริษัท Paul Stephens Consultancy Ltd. ประเทศอังกฤษ

     

          ปริมาณรังสีที่วัดได้ปัจจุบันที่ตำแหน่ง Center ได้เท่ากับ 12 kGy/hr  ตำแหน่งอื่นๆ ลดลงตามระยะทางที่ห่างจากต้นกำเนิดรังสี  แท่งของต้นกำเนิดรังสีจัดเก็บแบบแห้ง  ในที่กำบังรังสีซึ่งทำจากตะกั่วหนาขณะที่ไม่ได้ใช้งาน  ในขณะใช้งานแท่งต้นกำเนิดรังสีจะถูกดันด้วยลมออกจากตัวกำบังรังสี  เพื่อให้รังสีแผ่ออกมา

          ประโยชน์ของเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยไอโซโทปรังสีโคบอลต์  60สามารถนำมาใช้ในการฉายรังสีอัญมณีเพื่อเปลี่ยนสีหรือใช้ในการปรับปรุงวัสดุอื่นๆ  สำหรับงานบริการหรืองานวิจัย  โดยภายในห้องฉายรังสีแกมมา  สามารถฉายรังสีได้ทุกบริเวณ ในกรณีฉายรังสีอัญมณีหรือฉายงานวิจัย   ที่ต้องการปริมาณรังสีสูงและใช้เวลาฉายไม่นาน  จะฉายบริเวณใกล้ต้นกำเนิดรังสี โคบอลต์-60 (บริเวณ center)  และสามารถหมุนได้ขณะฉายรังสี เพื่อให้ได้รับปริมาณความสม่ำเสมอ รังสีแกรมมาจากไอโซโทปโคบอลต์-60 เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การฉายอัญมณีด้วยรังสีแกรมมา ไม่ก่อให้เกิดไอโซโทปรังสีใดๆ ภายในเนื้ออัญมณี

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.