Get Adobe Flash player

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมพลังงานสูง

เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมพลังงานสูง (Electron Beam)

          ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาพอิเล็กตรอนพลังงานสูงไว้ที่ศูนย์รังสีอัญมณี เพื่อให้บริการฉายรังสีแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและงานวิจัยต่างๆ

          ลักษณะของเครื่องเร่งเครื่องนี้ เป็นเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานได้ในช่วง 8 MeV-21.5 Mev  ที่กำลังงานสูงสุดที่ 10 kW  ปริมาณรังสีสูงสุดใต้ลำอนุภาคเฉลี่ยต่อรอบ 25kGy/รอบ ปริมาณรังสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือนักวิจัย ซึ่งได้จากการปรับความเร็วของสายพาน ตัวเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมผลิตโดยบริษัท Mevex Corporation Ltd. รุ่น MB 20-16 ประเทศแคนาดา

     

          ประโยชน์ของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนบีมสามารถนำมาใช้ในการฉายรังสีอัญมณีเพื่อเปลี่ยนสีหรือใช้ในการปรับปรุงวัสดุอื่นๆ  รวมทั้งสำหรับงานบริการหรืองานวิจัย ซึ่งอิเล็กตรอนพลังงานสูง ที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาค เมื่อนำมาฉายอัญมณีจะทำให้เกิดความร้อนเฉพาะที่สูงมาก อาจทำให้อัญมณีแตกร้าวได้ จึงต้องมีการระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่อย่างไรก็ตามอิเล็กตรอนที่ได้จากเครื่องอนุภาคสามารถให้ปริมาณรังสีดูดกลืนแก่อัญมณีสูงกว่ารังสีแกรมมาจึงทำให้ผิวของอัญมณีมีสีสันที่สดสวยกว่า

     

หากผู้สนใจต้องการใช้บริการเครื่องเร่งอนุภาค สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.