โครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาทางด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันของไทย

 

โครงการที่สำคัญอื่นๆ