ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562

 

รายงานความพึงพอใจประจำปี 2562  Download

 

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2561