Get Adobe Flash player

ข้อบังคับ/ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับ/ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับคระกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการย้าย พ.ศ.๒๕๕๙

 

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

 

ระเบียบสวัสดิการ ๒๕๖๐

 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • Eservice
 • facebook

LINE บริการลูกค้า (TINT CARE)

LINE TINTCARE

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.