ปีงบประมาณ 2563

ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบควบคุมเครื่องวัดปริมาณรังสี จำนวน ๑ ชุด