สถิติการร้องเรียนการทุจริต

สถิติการร้องเรียนการทุจริต

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ สถาบันเทคโนโลยนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2562

 

 

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ สถาบันเทคโนโลยนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2561