จัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเลขที่โครงการ หัวเรื่อง วันที่ประกาศ ฮิต
64117359697 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 1
64117400382 ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 0
64117402913 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบฝาบน ขนาด 75 ลิตร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 0
64117406686 ประกวดราคาซื้อเครื่องสุ่มเก็บอากาศ (Airsampler) 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-26 1
64117281914 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-18 7
64117212981 ประกวดราคาจ้างทำชุดแม่พิมพ์เครื่อง Survey meter จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-17 16
64107040209 ประกวดราคาจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-15 10
64097322945 ประกวดราคาซื้อแกลเลียมเจนเนอเรเตอร์ (Ge-68/Ga-68 Generator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-15 31
64097338028 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-15 32
64087282674 ประกวดราคาจ้างจ้างทำแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลของพื้นที่เจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-31 23
64087495635 ประกวดราคาจ้างจัดส่งเภสัชภัณฑ์รังสี สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-26 22
64087502491 ประกวดราคาซื้อMo-99/Tc-99m Generator จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-26 23
64087320498 ประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-24 25
64087327385 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานสำหรับศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-24 25
64077544429 ประกวดราคาจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 330 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-08-16 24
64037467791 ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-01 23
64037029369 ประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทาง Social Media ของ สทน.ครบวงจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-24 23
64037199848 ประกวดราคาจ้างทำโครงการสื่อสารความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่ชุมชน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-15 23
64037018261 ประกวดราคาจ้างสร้างสถานีสื่อสารออนไลน์ผ่าน YouTube Channel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-05 23
64027385618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสาตรวจวัดอากาศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-01 23
64017154957 ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ๖ ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-10 24
64027032959 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-08 23
64017147581 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-02 23
64017482848 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัด-รับสัญญาณ DAQ จากการทดลองชุดอุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ Mass flow meter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-29 20
64017488794 ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-29 23
64017489381 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการบริการประเมินปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-29 22
64017205115 ประกวดราคาจ้างจ้างสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-18 22